Pro mnoho domů, které mají stará okna je jejich výměna absolutní nutností. Stará okna už nemají zachovánu většinu svých funkcí, mají problémy s otevíráním a veliké tepelné ztráty. Plastová okna jsou ideální řešení, při výměně oken a možném součastném zateplení budovy.

Plastová okna pro úspory tepla

Moderní plastová okna jsou konstruovaná pro maximální možné úspory tepla. Profily pro plastová okna jsou širší a lépe izolují, což je dáno daleko přísnějšími stavebními normami.

Různé profily a vlastnosti

Výměnou oken lze zlepšit tepelně izolační vlastnosti, kvalitu bydlení ale také vzhled domu.  Ne každé okno ale musí být vhodné pro bydlení.  Plastová okna se vyrábí řadu let a vzniklo mnoho typů, které se liší z hlediska kvality. Plastové profily, ze kterých se vyrábí rám a křídlo okna, se dělají v několika řadách, které se liší počtem komor nebo šířkou. Nejdůležitější faktor je ale součinitel tepelné vodivosti U. Plastové profily se vyrábí v hodnotách mezi U = 1,7 až 0,9 W·m-2·K-1 (čím je hodnota nižší, tím je lepší)

Přesná hodnota tepelné vodivosti plastových oken pro obytné prostory je daná aktuální normou ČSN. Počítá se pro celé okno – to vychází z hodnoty U rámu, křídla a skla.

Zasklení – u plastových oken jsou běžným typem zasklení tzv. dvojskla. Jedná se o dvě skla oddělená lištou, prostor mezi skly je vyplněn izolačním plynem – někdy se nesprávně používá výraz vakuovaná skla.  Starší plastová okna mívala dnes již nevyhovující zasklení (U = 2,9 W·m-2·K-1). Dvojskla mají nejčastěji okolo U = 1,1 W·m-2·K-1 a Trojskla (3 skla a dvě izolační mezery) mají U = 0,6 W·m-2·K-1

Montáž oken aby okno správně fungovalo, je nutné správné provedení osazení oken (montáže) a zednického zapravení. Někdy je nutné je řešit zároveň montáží zateplovacího systému.

více zde

Reklamy